1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. สายคาเลนเดอร์ริ้งบัตรพีวีซี

สายคาเลนเดอร์ริ้งบัตรพีวีซี

  •  สายคาเลนเดอร์ริ้งบัตรพีวีซี
  •  สายคาเลนเดอร์ริ้งบัตรพีวีซี
รายละเอียด
รายการรุ่น Φ12 " ×36 "L5 Φ16 " ×48 "L5 Φ16 " ×48 " Ґ4 Φ18 " ×54 "L5 Φ18 " ×54 " Ґ4 Φ20 " ×63 " Ґ4
Φ305×900 L5 Φ410×1220 L5 Φ410×1220Ґ4 Φ450×1300 L5 Φ450 " ×1300Ґ4 Φ510×1600Ґ4
ขนาดลูกกลิ้ง Φ305×900 Φ410×1200 Φ410×1200 Φ450×1300 Φ450 " ×1300 Φ510×1600
การจัดเรียงลูกกลิ้ง พิมพ์ L พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ
อัตราการผลิต (เมตร / นาที) 6~40 6~40 6~40 6~40 6~40 6~40
ความหนาบัตร (มม.) 0.07~0.7 0.07~0.7 0.05~0.7 0.07~0.7 0.05~0.7 0.05~0.7
ความกว้างบัตร (มม.) 700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,300
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์)/ จำนวนมอเตอร์ 15/5 22/5 22/2 15/2 30/5 30/2 22/2 22/2 15/2
รายการรุ่น Φ22 " ×66 " Ґ4 Φ22 " ×66 "L5 Φ24 " ×80 " Ґ4 Φ24 " ×72 "L5 Φ24 " ×72 " Ґ5 Φ26 " ×90 " Ґ4
Φ560×1675Ґ4 Φ560×1675 L5 Φ610×2030Ґ4 Φ610×1830 L5 Φ610 " ×1830Ґ5 Φ660×2300Ґ4
ขนาดลูกกลิ้ง Φ560×1680 Φ560×1680 Φ610×2030 Φ610×1830 Φ610 " ×1830 Φ660×2300
การจัดเรียงลูกกลิ้ง พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ
อัตราการผลิต (เมตร / นาที) 6~60 6~60 6~60 6~60 6~60 6~60
ความหนาบัตร (มม.) 0.05~0.7 0.07~0.7 0.07~0.7 0.05~0.8 0.07~0.7 0.05~0.7
ความกว้างบัตร (มม.) 1,350 1,350 1,830 1,500 1,500 1,850
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์)/ จำนวนมอเตอร์ 55/2 37/2 75/3 55/2 75/2 55/2 75/2 90/3 75/2 90/3 75/2 90/2
รายการรุ่น Φ26 " ×80 " Ґ5 Φ26 " ×80 "L5 Φ28 " ×100 " Ґ4 Φ28 " ×100 " Ґ 5 Φ28 " ×100 " L5 Φ30 " ×102 " Ґ4
Φ660×2030Ґ5 Φ660×2030 L5 Φ710×2550Ґ4 Φ710×2550Ґ 5 Φ710 "×2550L5 Φ760×2600Ґ4
ขนาดลูกกลิ้ง Φ660×2030 Φ660×2030 Φ710×2550 Φ710×2550 Φ710 " ×2550 Φ760×2600
การจัดเรียงลูกกลิ้ง พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ
อัตราการผลิต (เมตร / นาที) 6~60 6~60 6~60 6~60 6~60 6~60
ความหนาบัตร (มม.) 0.05~0.7 0.07~0.7 0.05~0.7 0.07~0.8 0.07~0.7 0.05~0.7
ความกว้างบัตร (มม.) 1,600 1,600 2,050 2,050 2,050 2,200
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์)/ จำนวนมอเตอร์ 75/2 110/3 75/3 110/3 90/2 110/2 90/2 110/3 90/2 110/3 132/2 90/2
รายการรุ่น Φ30 " ×102 " Ґ5 Φ32 " ×110Ґ4 Φ34 " ×160 " Ґ4 Φ23 " ×Φ26 " ×73 " Ґ7
Φ760×2600Ґ5 Φ810×2800Ґ4 Φ860×4050Ґ4 Φ585 " ×Φ660 " ×1850 " Ґ7
ขนาดลูกกลิ้ง Φ760×2600 Φ810×2800 Φ860×4050 Φ585 " ×Φ660 " ×1850 "
การจัดเรียงลูกกลิ้ง พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ
อัตราการผลิต (เมตร / นาที) 6~60 6~60 6~60 6~60
ความหนาบัตร (มม.) 0.07~0.7 0.05~0.7 0.05~0.7 0.07~0.8
ความกว้างบัตร (มม.) 2,200 2,250 3,250 1,550
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์)/ จำนวนมอเตอร์ 132/3 90/2 132/2 110/2 132/2 185/2 90/2 75/5
ลงข้อความ
สินค้าอื่น

บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหันเครื่องจักรยาง และ พลาสติก จำกัด