1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. สายคาเลนเดอร์ริ้งหนังสังเคราะห์พีวีซี

สายคาเลนเดอร์ริ้งหนังสังเคราะห์พีวีซี

 สายคาเลนเดอร์ริ้งหนังสังเคราะห์พีวีซี
รายละเอียด
รายการรุ่น Φ 12 " × 36 "L5 Φ 16 " × 48 "L5 Φ 16 " × 48 " Ґ 4 Φ 18 " × 54 "L5 Φ 18 " × 54 " Ґ 4 Φ 20 " × 63 " Ґ 4
Φ 305 × 900 L5 Φ 410 × 1220 L5 Φ 410 × 1220 Ґ 4 Φ 450 × 1300 L5 Φ 450 " × 1300 Ґ 4 Φ 510 × 1600 Ґ 4
ขนาดลูกกลิ้ง Φ 305 × 900 Φ 410 × 1200 Φ 410 × 1200 Φ 450 × 1300 Φ 450 " × 1300 Φ 510 × 1600
การจัดเรียงลูกกลิ้ง พิมพ์ L พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ
อัตราการผลิต (เมตร / นาที) 6~40 6~40 6~40 6~40 6~40 6~40
ความหนาหนัง(มม.) 0.07~0.7 0.07~0.7 0.05~0.7 0.07~0.7 0.05~0.7 0.05~0.7
ความกว้างหนัง (มม.) 700 1,000 1,000 1,000 1,000 1,300
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์)/ จำนวนมอเตอร์ 15/5 22/5 22/2 15/2 30/5 30/2 22/2 22/2 15/2
รายการรุ่น Φ 22 " × 66 " Ґ 4 Φ 22 " × 66 "L5 Φ 24 " × 80 " Ґ 4 Φ 24 " × 72 "L5 Φ 24 " × 72 " Ґ 5 Φ 26 " × 90 " Ґ 4
Φ 560 × 1675 Ґ 4 Φ 560 × 1675 L5 Φ 610 × 2030 Ґ 4 Φ 610 × 1830 L5 Φ 610 " × 1830 Ґ 5 Φ 660 × 2300 Ґ 4
ขนาดลูกกลิ้ง Φ 560 × 1680 Φ 560 × 1680 Φ 610 × 2030 Φ 610 × 1830 Φ 610 " × 1830 Φ 660 × 2300
การจัดเรียงลูกกลิ้ง พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ
อัตราการผลิต (เมตร / นาที) 6~60 6~60 6~60 6~60 6~60 6~60
ความหนาหนัง(มม.) 0.05~0.7 0.07~0.7 0.07~0.7 0.05~0.8 0.07~0.7 0.05~0.7
ความกว้างหนัง (มม.) 1,350 1,350 1,830 1,500 1,500 1,850
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์)/ จำนวนมอเตอร์ 55/2 37/2 75/3 55/2 75/2 55/2 75/2 90/3 75/2 90/3 75/2 90/2
รายการรุ่น Φ 26 " × 80 " Ґ 5 Φ 26 " × 80 "L5 Φ 28 " × 100 " Ґ 4 Φ 28 " × 100 " Ґ 5 Φ 28 " × 100 " L5 Φ 30 " × 102 " Ґ 4
Φ 660 × 2030 Ґ 5 Φ 660 × 2030 L5 Φ 710 × 2550 Ґ 4 Φ 710 × 2550 Ґ 5 Φ 710 " × 2550L 5 Φ 760 × 2600 Ґ 4
ขนาดลูกกลิ้ง Φ 660 × 2030 Φ 660 × 2030 Φ 710 × 2550 Φ 710 × 2550 Φ 710 " × 2550 Φ 760 × 2600
การจัดเรียงลูกกลิ้ง พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ พิมพ์ L พิมพ์ Ґ
อัตราการผลิต (เมตร / นาที) 6~60 6~60 6~60 6~60 6~60 6~60
ความหนาหนัง(มม.) 0.05~0.7 0.07~0.7 0.05~0.7 0.07~0.8 0.07~0.7 0.05~0.7
ความกว้างหนัง (มม.) 1,600 1,600 2,050 2,050 2,050 2,200
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์)/ จำนวนมอเตอร์ 75/2 110/3 75/3 110/3 90/2 110/2 90/2 110/3 90/2 110/3 132/2 90/2
รายการรุ่น Φ 30 " × 102 " Ґ 5 Φ 32 " × 110 Ґ 4 Φ 34 " × 160 " Ґ 4 Φ 23 " ×Φ 26 " × 73 " Ґ 7
Φ 760 × 2600 Ґ 5 Φ 810 × 2800 Ґ 4 Φ 860 × 4050 Ґ 4 Φ 585 " ×Φ 660 " × 1850 " Ґ 7
ขนาดลูกกลิ้ง Φ 760 × 2600 Φ 810 × 2800 Φ 860 × 4050 Φ 585 " ×Φ 660 " × 1850 "
การจัดเรียงลูกกลิ้ง พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ พิมพ์ Ґ
อัตราการผลิต (เมตร / นาที) 6~60 6~60 6~60 6~60
ความหนาหนัง(มม.) 0.07~0.7 0.05~0.7 0.05~0.7 0.07~0.8
ความกว้างหนัง (มม.) 2,200 2,250 3,250 1,550
กำลังมอเตอร์(กิโลวัตต์)/ จำนวนมอเตอร์ 132/3 90/2 132/2 110/2 132/2 185/2 90/2 75/5
ลงข้อความ
สินค้าอื่น

บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหันเครื่องจักรยาง และ พลาสติก จำกัด