สายเส้นลวดใยเหล็ก15°-70°

 สายเส้นลวดใยเหล็ก15°-70°
รายละเอียด
ความกว้างสูงสุดของผลิตภัณฑ์เหล็ก (มม.) 1,000
ช่วงความกว้างการตัด (มม.) 4,100
ช่วงความกว้างของผลิตภัณฑ์ประกบกัน(มม.) 60-440
ความเร็วประกบ(ครั้ง/นาที) 11
มุมประกบ 15° ~75 °
ความกว้างของขอบยาง (มม.) 20-30
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของริ้วยาง (มม.) Φ 600
ขนาด (มม.) ความยาว 41,500
ความกว้าง 12,800
ความสูง 2,300
น้ำหนักรวม (ตัน) 12
ลงข้อความ
สินค้าอื่น

บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหันเครื่องจักรยาง และ พลาสติก จำกัด