1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เครื่องจักรยางอื่นๆ
  4. สายการตัดเส้นลวดใยเหล็ก90°

สายการตัดเส้นลวดใยเหล็ก90°

 สายการตัดเส้นลวดใยเหล็ก90°
รายละเอียด
ความกว้างสูงสุดของผลิตภัณฑ์เหล็ก (มม.) 1,000
ช่วงความกว้างการตัด (มม.) 750-1200
ความยาวใบมีดตัด (มม.) 1,700
ความกว้างของขอบยาง (มม.) 50-200
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของริ้วยาง (มม.) 600
ความเร็วการตัด (ครั้ง/นาที) 15
ความยาวประกบ (มม.) 750-1,200
ความเร็วประกบ(ครั้ง/นาที) 8-10
ขนาด (มม.) ความยาว 14,650
ความกว้าง 12,200
ความสูง 2,400
น้ำหนักรวม (ตัน) 11
ลงข้อความ
สินค้าอื่น

บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหันเครื่องจักรยาง และ พลาสติก จำกัด