ประวัติการพัฒนา

1986
ต้าเหลียนฮั้วหันถูกก่อตั้ง

1986

1990
เราได้ตั้งแผนกวิจัยและพัฒนายาง เราได้ร่วมมือกับโรงงานเครื่องจักรยางเซินหยางเพื่อพัฒนาและผลิตเครื่องจักรยางที่แตกต่าง ซึ่งถูกส่งขายไปยังทั่วโลก

1990

1991
เราเริ่มจัดหาอุปกรณ์ยางรถยนต์ให้แก่โรงงานยางรถยนต์อันซัน

1991

1995
เราขยายโรงงานของเราและหนึ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของเราเป็นเครื่องจักรผลิตยางรถยนต์แบบเอียง เรามีอุปกรณ์ยางรถยนต์ครบชุด ลูกค้าหลักของเราคือ โรงงานยางรถยนต์อันซันและโรงงานยางรถยนต์ฮวงไฮ้

1995

1998
ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในยางรถยนต์, สายพานลำเลียง, สายไฟ, ท่อยาง และเข็มขัดยาง

1998

2001
บริษัทของเรามีชื่อในองค์กรเทคนิคระดับสูงแห่งชาติ

2001

2003
เราก่อตั้งทีมวิจัยและพัฒนาสำหรับเครื่องจักรยางและเริ่มขยายมายังตลาดพลาสติก

2003

2005
เราเพิ่มขนาดโรงงานอีกครั้ง และแนะนำอุปกรณ์ใหม่ซึ่งมีมูลค่า 10 ล้านหยวน พนักงานของเรามีมากกว่า 400 คน

2005

2006
เราเปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหัน เครื่องจักรยางและพลาสติก จำกัด

2006

2008
อีกครั้งที่เราขยายโรงงานของเรา และแนะนำอุปกรณ์ใหม่ซึ่งมีมูลค่า 20 ล้านหยวน พนักงานของเรามีมากกว่า 600 คน

2008

2009
มูลค่าการผลิตต่อปีอยู่ที่ 500 ล้านหยวน เรากลายเป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องจักรยางและพลาสติก

2009

2011
ศูนย์วิจัยและพัฒนาถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการ และได้เป็นองค์กรผู้นำในอุตสาหกรรมของเครื่องจักรยางและพลาสติก

2011

2014
ต้าเหลียนถูกจัดอันดับเป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งชาติ

2014
เกี่ยวกับต้าเหลียนฮั้วหัน

บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหันเครื่องจักรยาง และ พลาสติก จำกัด