ใบรับรอง

ชื่อใบรับรอง: ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
เนื้อหาใบรับรอง : นี้เป็นการรับรองระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท ต้าเหลียนฮั้วหัน เครื่องจักรยางและพลาสติก จำกัด ซึ่งเป็นไปตามมาตราฐาน GB/T 19001-2008 / ไอเอสโอ 9001: 2008 ใบรับรองนี้ออกตามผลิตภัณฑ์, การออกแบบ, การผลิต, การบริการของชิ้นส่วนและ เครื่องจักรยางและพลาสติก สถานที่ตั้งคือ โซนพัฒนาซินฮัว, จวงเฮอ, ต้าเหลัยน, ประเทศจีน
ผู้ออกใบรับรอง : บริษัท ศูนย์ใบรับรองซิงหยวน จำกัด (เอ็กคิงซีซี)
วัตถุประสงค์ของใบรับรอง : ผลิตภัณฑ์ของต้าเหลียนฮั้วหันเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้
วันที่ออก : 18 มกราคม 2013

ชื่อใบรับรอง : ใบรับรอง ซีอี
เนื้อหาใบรับรอง : เครื่องอบยางโรโทของต้าเหลียนฮั้วหันผ่านคำสั่ง :2006/42/ซีอี(เครื่องจักร),2006/95/ซีอี(ความต่างศักย์ต่ำ) และมาตราฐาน:อีเอ็น ไอเอสโอ12100:2010, อีเอ็น 60204-1:2006+เอซี:2010
ผู้ออกใบรับรอง : อีซีเอ็ม กรุ๊ป, ประเทศอิตาลี
วัตถุประสงค์ของใบรับรอง : เครื่องอบยางโรโทของต้าเหลียนฮั้วหันผ่านมาตรฐาน ใบรับรอง ซีอี
วันที่ออก : กันยายน 2013

ชื่อใบรับรอง : ใบรับรอง ซีอี
เนื้อหาใบรับรอง : เครื่องคาเลนเดอร์แบบ 2 ลูกกลิ้งของต้าเหลียนฮั้วหันผ่านมาตรฐาน ใบรับรอง:อีเอ็น ไอเอสโอ12100:2010, อีเอ็น 12301:2000+เอ1:2008, อีเอ็น 60204-1:2006/เอซี:2010, อีเอ็น 61000-6-1:2007,,อีเอ็น 61000-6-3:2007/เอ1:2011/เอซี:2012 ralated to : คำสั่ง 2006/42/ซีอี(เครื่องจักร) คำสั่ง 2006/95/ซีอี(ความต่างศักย์ต่ำ) คำสั่ง 2004/108/ซีอี(ความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า)
ผู้ออกใบรับรอง :อีซีเอ็ม กรุ๊ป, ประเทศอิตาลี
วัตถุประสงค์ของใบรับรอง : เครื่องคาเลนเดอร์แบบ 2 ลูกกลิ้งของต้าเหลียนฮั้วหันผ่านมาตรฐาน ใบรับรอง ซีอี
วันที่ออก : พฤษภาคม 2014

ชื่อใบรับรอง : ใบรับรอง ซีอี
เนื้อหาใบรับรอง : 2.เครื่องอัดรีดยางของต้าเหลียนฮั้วหันผ่านมาตรฐาน ใบรับรอง:อีเอ็น ไอเอสโอ 12100:2010, อีเอ็น 1114-1:2011, อีเอ็น 60204-1:2006/เอซี:2010, อีเอ็น 61000-6-1:2007, อีเอ็น 61000-6-3:2007/เอซี1:2011/เอ:2012 ralated to : คำสั่ง 2006/42/ซีอี(เครื่องจักร) คำสั่ง 2006/95/อี(ความต่างศักย์ต่ำ) คำสั่ง 2004/108/ซีอี(ความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า)
ผู้ออกใบรับรอง : อีซีเอ็ม กรุ๊ป, ประเทศอิตาลี
วัตถุประสงค์ของใบรับรอง :เครื่องอัดรีดของต้าเหลียนฮั้วหันผ่านมาตรฐาน ใบรับรอง ซีอี
วันที่ออก : พฤษภาคม 2014

เกี่ยวกับต้าเหลียนฮั้วหัน

บริษัท ต้าเหลียนฮั้วหันเครื่องจักรยาง และ พลาสติก จำกัด